Въпросът на живота

Господи Иисусе Христе,Сине Божий,Ти се яви в света да му дадеш своето учение.И го стори.И тогава множество народ Те следваше.Където Ти се явяваше,народът се трупаше да Те слуша,защото Словото Ти беше прекрасно,защото падаше дълбоко в зажаднелите им за истина сърца и покоряваше умовете им.Но имаше и такива,които не можеха да понасят Твоето слово и когато Ти се явяваше по градове и села да възвестиш Волята Божия,Твоите противници гневно неведнъж Те прогонваха.

Но кои най-вече Те гониха?Гониха Те тия,които вярваха в неизменността на старото:на старата религиозност,на старата нравствена и социална философия,на старите обществени порядки.Гониха Те тия,които с гняв слушаха Словото Ти за Бога като Отец на Любовта.Гониха Те тия,които се смущаваха от Твоето учение за човека като Божий син с еднакви достойнства по всички краища на земята.Гониха Те тия,които смятаха,че Ти събаряш обществото,задето възвестяваш нови начала на обществен живот,начала на справедливост и търпимост.Гониха Те тия,които живееха в ограниченията на своя национализъм,виждайки че Ти полагаш основите на Царството Божие в далечни и неограничени предели.И почти всички Те гониха с постоянния въпрос-какво имаш Ти с нас?Но точно този е тревожният въпрос,който стои пред всекиго-какво имаш Ти с нас,Иисусе и какво имаме ние с Тебе?

А какво друго освен да се издигнем до Тебе в мисъл,в сърдечни изживявания,в дело.Да не претълкуваме Твоите святи мисли и цялото Ти Божествено учение според мерките и изменчивите нужди на земния ни живот.Да не стесняваме любящото Твое сърце до границите на своите малки сърца,които не са в състояние при обикновените условия на нашето съществуване да обхванат целия живот.Никога да не осакатяваме тази съвест,която Твоят Отец ни е дал,да не я правим наша послушница,а да я слушаме ние.Защото не сторим ли това,ще изживяваме твърде мъчително всяко споменаване на Твоето име.

Бъдете благословени!Бог да ви благослови!

Ваш в Христа молитствовател йерей Иван Илчев

Реклами
Стандартен

Гласът на тишината

Който желае да чува,той трябва да може да мълчи.Който желае да вникне в съкровеното,той трябва да умее да пази тишина и да долавя шепота на вечността.

Който желае да стане истински човек,той трябва да може да остава насаме със себе си,без да вдига излишен шум.Необходима ни е тишина.В нея откриваме себе си и тогава намираме Бога.Бог се проявява без външна намеса на някаква сила.Въпреки това тя може да се почувства и тя е тъй непосредствено близка като полъха на вятъра.

Господи,твърде често недобре се вслушвам в това,което казват хората.Говоря също твърде много и ненужни неща.Може би прекалено много се занимавам със себе си.Глух съм за словата Ти,защото малко мълча.Не вниквам в нищо,защото нямам душевен мир.Не възприемам нищо,защото около мене има много шум и ненужни разговори.

Господи,дай ми възможност да изпитам радостта на тишината,за да се науча да чувам гласа Ти.И ще се възрадвам,когато до мене достигнат Твоите слова.

Господи,научи ме на безмълвие,за да можеш Ти да говориш с мене.Открий ми Твоето слово и премъдрост.

Господи,научи ме да помня и да отстоявам това,което долавям от Тебе в тишината,защото желанието ми е да изпълнявам Твоята воля и да нося на хората добро и щастие.

Такива мисли се съдържат  в една църковна песен.В нея се говори също,че ние винаги и навсякъде се натъкваме на определени граници.Има предел на нашето време-ние сме за кратко на този свят.Има предел за нашите сили-много неща не можем да направим.Има предел за нашите желания-много от тях остават неизпълнени.Безсилни сме да отстраним веднъж завинаги страданията и несправедливостта в живота.И въпреки това нямаме право да падаме духом и да се отчайваме.

В друга песен на Църквата Христова е отбелязано:“Родени сме за радост,а не за тъга.В скръбта загиваме,а в радостта побеждаваме.“

Но къде можем да намерим извора на радостта,ако се натъкваме на толкова много граници,които не можем да прекрачим?

В едно можем да бъдем уверени-в любовта.

Който знае,че е обичан,той може да се радва.

Който има съзнанието,че е необходим за другите и вижда в това смисъла на своя живот,той сам може да се отнася с любов към своите ближни.

Бъдете благословени!Бог да ви благослови!

Ваш в Христа молитствовател йерей Иван Илчев

Стандартен