Утеха

Тоби,Тоби,ей,приятелю драг!
Как тягостно е времето без тебе!
Макар отдавна да си ти на „оня бряг“,
знай, смъртта ти спомена не ще обсебе.

Оня спомен, когато беше с нас,
когато радваше ни безрезервно,
когато чувахме спокойния ти „глас“,
който топеше състояние нервно.

Приятелю, открихме твойта дъщеря
с лик, досущ,напълно като твоя!
Казвам ти, за да те изцяло уверя,
че още не ти е свършил „соя“.

Един ден, когато тя роди чеда,
едно от тях ще бъде наше,
ще следва то твоята следа
и с радост сърца ни ще препаше.

йерей Иван Илчев

Стандартен